Milí přátelé,

děkujeme za vaši účast na včerejším milém setkání. Na workshopu v Choco kavárně na Betlémském náměstí jsme si vyrobily a zabalily vlastní čokoládu, vyslechly si zajímavou přednášku o pěstování kakaových bobů a popovídaly  si u kávy. Věřím, že jste se rozptýlily od běžných starostí a v příjemné společnosti jste hodily všechny starosti za hlavu. děkujeme a přijďte příště zase.


Milí přátelé, 

slíbili jsme vám záznam některých přednášek, které zazněly na pacientském předvánočním setkání. Níže naleznete sdělení paní doktorky Rusinové, paní doktorky Vrzáčkové a Lenky Křižanové. Věříme, že se rádi zaposloucháte do jejich slov ze záznamu jako připomenutí našeho milého setkání.

Milí přátelé,

moc děkujeme těm z vás, kteří jste s námi v předvánočním čase strávili odpoledne na Gynekologicko- porodnické klinice v Praze. Vyslechli jste si přednášky pana profesora Slámy o nové HPV testaci, paní doktorky Rusinové o podpůrné a paliativní péči, paní doktorky Vrzáčkové o sexuálním zdraví, Lenky Křižanové o výživě při chemoterapii a pana doktora Dostálka o jeho misi s Lékaři bez hranic v Somálsku. V brzké době zde přibudou i videa z přednášek, aby se mohli vzdělat či potěšit i ty z vás, kterým zdraví nedovolilo dorazit.  

Milí přátelé,

další pacientský seminář se uskuteční 17. prosince v 16.00 v knihovně na gynekologicko- porodnické klinice u Apolináře. Vaši účast potvrďte prosím na emailu pacientské organizace Veronica: info@pacientska-organizace.cz.

Účast na setkání potvrdili:

onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D, 

nutriční poradkyně Lenka Křižanová 

a sexuoložka MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D.

Poslechnete si přednášky na téma sexuální život při náročné léčbě zhoubného nádoru, nový gynekologický screening HPV DNA nebo strava při chemoterapii. Budete se moci samozřejmě na cokoliv zeptat a počítáme s vámi i na následné povídání u kávy a cukroví. Těšíme se na vás!! 


Milí přátelé,

poslední srpnový čtvrtek proběhlo na půdě gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze setkání pacientek a přátel pacientské organizace Veronica. V komorním prostředí knihovny si dámy vyslechly přednášku JUDr. Šárky Špeciánové, členky správní rady, na téma aktivní účasti pacientů v etických komisích. Popsala důvody, proč je s výhodou, aby pacienti připomínkovali např. informovaný souhlas, který je nedílnou součástí klinických studií. Jejich předchozí zkušenosti s onemocněním mohou významně přispět např. ke srozumitelnosti textů, které jsou pacientům předkládány. Ředitelka pacientské organizace, Mgr. Iva Schimiková, si připravila povídání o klinických studiích a seznámila přítomné s jednotlivými fázemi klinické studie a s výhodami, které pro pacientky účast ve studii představuje. Onkogynekologa MUDr. Lukáše Dostálka,  jsem požádala o sdělení na téma testování genetických mutací BRCA1 a BRCA2. Video se pro vás v nejbližších dnech objeví zde na stránkách. Protože toto téma považujeme za velmi důležité a budeme se mu na podzim mediálně věnovat a vysvětlovat, jaké ženy by se měly nechat otestovat a co přesně prokázaní genetické mutace pro ženu znamená. 

Letní neformální setkání pacientek a lékařů 20. července v Melounu na Gynekologicko porodnické klinice VFN v Praze.