testace na HPV DNA- projekt ASTRA

Do prevence rakoviny děložního hrdla se nově díky projektu ASTRA zapojují i praktičtí lékaři. Nyní si mohou ženy samy udělat test HPV DNA přímo u praktického lékaře. Projekt ASTRA je pilotní projekt screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u praktických lékařů pro ženy dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu. 

Test s můžete zakoupit také v Centru informací pro pacientky v Apolináři. Z prodeje testů nemáme žádný profit, prodávat se budou za 1. 500,- Kč. 

Projekt ASTRA schválila Etická komise v Hradci Králové

Data z projektu bude vyhodnocovat ÚZIS- Národní screeningové centrum.

Postery umístěné v čekárnách praktických lékařů:

tisková zpráva ASTRA