KARCINOM DĚLOŽNÍHO HRDLA

Zhoubný nádor děložního hrdla, jinými slovy rakovina děložního čípku, je téměř vždy preventabilní. Zde se dozvíte, jak se tomuto onemocnění dá předejít a jaké jsou léčebné modality, pokud onemocnění již propuklo.

Milí přátelé, podívejte se na toto silné video, kde vystupují pacientky s karcinomem děložního hrdla a profesor MUDr. Jiří Sláma. Natočila ho firma ROCHE ve spolupráci s Pacientskou organizací VERONICA. Pro spuštění videa klikněte na obrázek

WHO, světová zdravotnická organizace: WHO má jednu ze svých priorit eradikaci, tedy vymýcení, zhoubného onemocnění děložního hrdla. Paní doktorka Elena Fidarová z WHO na kongresu Evropské onkogynekologické společnosti (ESGO) v Athénách řekla: "Máme ambiciózní plán. Během následujících deseti let, tedy v letech 2020-2030, chceme zvýšit proočkovanost dívek proti HPV na 90%. Toto opatření plus dva screeningy HPV DNA testací v životě ženy budou stačit k tomu, aby se z karcinomu děložního čípku celosvětově stalo raritní onemocnění."

SUKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, zveřejňuje na svých stránkách veškeré klinické studie, které jsou jím schválené a provádí se v České republice.

Pod seznamem klinických studií naleznete také pracoviště, které jsou do studie zapojeny, a kde, pokud splňujete přísná indikační kritéria, do studie můžete vstoupit. Pro zjednodušení jsme pro vás rovnou zvolili diagnozu, abychom vám usnadnili hledání jednotlivých studií

Karcinom děložního hrdla neboli zhoubné onemocnění děložního čípku

Milí přátelé, 

stáhněte si zde edukační brožuru o zhoubném onemocnění děložního hrdla. Je určena jak pacientkám, tak jejich příbuzným a kamarádům. Dočtete se v ní o léčebných modalitách tohoto onemocnění.