KARCINOM DĚLOŽNÍHO HRDLA

Česká studie SENTIX mění mezinárodní klinickou praxi v léčbě karcinomu děložního hrdla.
Hlavní výsledek: u pacientek s časným stádiem onemocnění by se místo odběru všech pánevních lymfatických uzlin (lymfadenektomie) měly odstranit pouze 2-3 tzv. sentinelové uzliny. Jedná se o šetrnější metodu s důsledkem snížení nutného rozsahu operace a s cílem usnadnit pacientkám zotavení, snížit riziko komplikací a zajistit co nejlepší následnou kvalitu života. Vedoucí této prospektivní multicentrické studie je prof. MUDr. David Cibula, CSc. Studie se zůčastnilo 47 onkogynekologických center v 18 zemích, mj. i z Argentiny nebo Jižní Afriky.

Inovativní lék pembrolizumab, patřící do skupiny cílené terapie zhoubných nádorů na principu aktivace vlastního imunitního systému, je od 1. 7. 2023 v ČR nově hrazen v první linii léčby v kombinaci s platinovou chemoterapií s nebo bez bevacizumabu u pacientek s perzistentním, recidivujícím nebo metastazujícím karcinomem děložního hrdla. Tato léčebná strategie je vhodná, pokud není možná radikální operace nebo kurativní radioterapie a lze-li předpokládat dobrou léčebnou odpověď na imunoterapii, tzn. u pacientek s expresí PD-L1 s CPS ≥ 1 (speciálních parametrů léčebné odpovědi zjištěných z vyšetření nádorové tkáně). Kombinovaná léčba s imunoterapií je bezpečná, má vlastní spektrum nežádoucích účinků, dokáže vyvolat autoimunitní zánět kdekoliv v těle, např. způsobit kožní vyrážku, průjem, zhoršit funkci štítné žlázy. Pro pacientky s pokročilým prognosticky nepříznivým onemocněním, u kterých není zřejmý účinek předchozí léčby, je alternativou chemoterapie léčba cemiplimabem, imunoterapeutikem, které ve studii prodloužilo přežití o několik měsíců. Tento lék nemá v ČR k 2023 úhradu a je o něj nutno žádat pojišťovnu.


Jak lékař zjistí, že mám rakovinu děložního hrdla?

Diagnóza se stanoví vždy odběrem vzorku tkáně z děložního čípku. U okem viditelného nádoru to

může být odštípnutí kousku tkáně malými kleštičkami (punch biopsie) při běžném gynekologickém

vyšetření v zrcadlech. Další možností je provedení konizace (v místní nebo celkové anestezii), tj.

vyříznutí kužele tkáně z děložního hrdla. Histologické vyšetření trvá zhruba týden až 10 dnů. Může se

také stát, že je v odebraném vzorku nalezená pouze rozpadlá (nekrotická) tkáň, která nedovoluje

určit diagnózu. V takovém případě je nutné biopsii (odběr vzorku) opakovat.

Co se bude dít dál?

Lékař Vás odešle do Onkogynekologického centra. Takových center je v ČR 17. Tam podstoupíte

gynekologické vyšetření (často probíhá odběr biopsie až při tomto vyšetření) a ve většině center také,

expertní onkogynekologický ultrazvuk. Dále můžete být odeslána na vyšetření magnetickou rezonancí

nebo na PET/CT (pozitronová emisní tomografie spojená s vyšetřením počítačovou tomografií). Po

absolvování všech vyšetření Vám bude navržen postup léčby. Všechna tato vyšetření mohou zabrat

až jeden měsíc. Nebojte se, času na zahájení léčby je dost.

Jak probíhá léčba rakovina děložního hrdla?

Každý nádor se léčí podle stádia onemocnění, tj. podle toho, kde všude je přítomen. Proto jsou před

zahájením léčby prováděna všechna výše uvedená vyšetření (říká se jim stagingová vyšetření). O

doporučeném způsobu léčby je také rozhodováno v tzv. multidisciplinárním týmu za účasti všech

specialistů, kteří se na léčbě podílejí. Léčba je vždy volena individuálně s ohledem na stádium

onemocnění a další nemoci a celkový stav ženy. V některých případech jsou tak jednotlivé způsoby

léčby kombinovány. Rakovina děložního hrdla může být léčena chirurgicky (operací), radioterapií (ozařování) v kombinaci s malými dávkami chemoterapie, nebo chemoterapií s cílenou (biologickou) léčbou. U rakoviny

děložního hrdla je možné zachovat (při operaci) nebo chránit vaječníky (tzv. transpozicí vaječníků -

laparoskopickým přesunem vaječníků mimo ozařovanou oblast v případě radioterapie), aby nedošlo

k přechodu v důsledku léčby.

CHIRURGICKÁ LÉČBA

Je volbou pro stádia onemocnění, kdy je nádor omezen pouze na děložní hrdla, nešíří se do

lymfatických uzlin, do závěsů dělohy (děložních vazů) nebo do vzdálených orgánů. Rozsah operace se

řídí velikostí nádoru. Cílem operace je vždy odstranit nádor s lemem zdravé tkáně a získat informaci o

šíření nádoru do lymfatických uzlin (u nejmenším mikroskopických nádorů při příznivých

charakteristickách to ani není nutné).

Konizace nebo trachelektomie

Jedná se o vyříznutí kuželu tkáně z děložního hrdla (konizace) nebo odstranění větší části děložního

hrdla (trachelektomie) přes pochvu. Tento přístup může být doporučen ženám, které si přejí zachovat

možnost otěhotnění a mají malý nádor (nejčastěji mikroskopický, nebo maximálně do 2 cm). Operace

může být spojena i s laparoskopickým odstranění strážné (sentinelové) uzliny, tj. první lymfatické

uzliny (na každé straně pánve), do které se nádor může šířit.

Prostá hysterektomie

Jedná se o odstranění celé dělohy. Vaječníky mohou být ponechány. Tato operace je doporučena

ženám s nádory do 2 cm velikosti, které již neplánují nebo si nepřejí těhotenství. Po této operaci již

nebude žena menstruovat, při ponechání vaječníků ale nenastane přechod. Opět bývá operace

(podle velikosti a vlastností nádoru) spojena s odstraněním strážných nebo všech lymfatických uzlin

v pánvi. Tento typ operace je možné provádět také celý laparoskopicky.

Radikální hysterektomie

Jde o odstranění dělohy s tvz. děložními vazy (tkáně, které obklopující děložní hrdlo a připojují jej

k pánvi nebo močovému měchýři) a malou částí pochvy. Jde o náročný zákrok, při němž je třeba

pečlivě preparovat jednotlivé drobné struktury v malém prostoru pánve. Operace je vždy spojená

s odstranění sentinelových uzlin, často i s odstraněním všech lymfatických uzlin v pánvi. Zákrok se

provádí z řezu na břiše. I když je preparace opatrná, vždy dochází k porušení drobných nervových

vláken vedoucích k močovému měchýři a ke konečníku. Proto může po operaci trvat delší dobu, než

se obnoví činnost močového měchýře, především než začne žena cítit nucení na močení. Často se

pocit naplnění močového měchýře nevrátí úplně a žena musí myslet na pravidelné močení nebo musí

při močení zatlačit, aby se měchýř vyprázdnil úplně.

RADIOTERAPIE

V případě, že se nádor šíří mimo děložní hrdlo do děložních vazů nebo lymfatických uzlin (ale nešíří se

do vzdálených orgánů), je doporučena léčba radioterapií, tedy ozařováním, v kombinaci s podáním

malých dávek chemoterapie ke zvýšení citlivosti nádoru na ozařování.

Ozařování trvá zpravidla 6 týdnů, každý všední den. Kombinuje se zevní ozařování (svítí se zvenku na

pánev) s ozařováním vnitřním (do pochvy se zavede válce, který se naplní radioaktivní látkou). Jednou

týdně se k ozařování přidá malá dávka chemoterapie. V průběhu radioterapie se může objevit pálení a řezání při močení, průjem nebo začervenání kůže v podbřišku. Jedná se o léčbu kurativní, tzn. že je jejím cílem nádor zcela vyléčit.

CHEMOTERAPIE A CÍLENÁ (BIOLOGICKÁ) LÉČBA

Je doporučena v situaci, kdy se nádor šíří mimo pánev a mimo lymfatické uzliny, například do

vzdálených orgánů (játra, plíce, kosti, lymfatické uzliny v hrudníku). Jedná se o kombinaci dvou látek

chemoterapie s cílenou (biologickou) léčbou, která potlačuje tvorbu nových cév. Léčba je podávána

v infuzích do žíly jednou za 3 týdny. Cílem této léčby není nádor zcela zničit, ale zabránit jeho

projevům a dovolit ženě normálně žít bez obtíží. Pokud je to možné, je také ženám v tomto stádiu

onemocnění doporučena účast v klinických studiích s experimentální léčbou.

odpovědi zpracoval prof. MUDr. Michal Zikán, CSc., přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Na Bulovce

prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D., primář gyn-por kliniky ve  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, hovoří o prevenci, diagnostice a léčbě karcinomu děložního hrdla.

Milí přátelé,

ve spolupráci s panem profesorem Jiřím Slámou jsme pro vás připravili vzdělávací materiál na téma HPV infekce a HPV DNA testace- nejčastěji kladené otázky. Letáky budeme distribuovat do 450 čekáren ambulantních gynekologů a můžete si jej také stáhnout níže pod obrázkem a vytisknout doma. Krásný den a hodně zdraví!! #NebojteSeZeptat

Zhoubný nádor děložního hrdla, jinými slovy rakovina děložního čípku, je téměř vždy preventabilní. Zde se dozvíte, jak se tomuto onemocnění dá předejít a jaké jsou léčebné modality, pokud onemocnění již propuklo.

Největší omyly o rakovině děložního čípku

Takzvané Fialové září - World GO Day je po celém světě měsícem osvěty o prevenci onkogynekologických onemocnění, tedy ženských nádorů. Mezi nejvíce nebezpečná zhoubná onemocnění žen patří nádorové onemocnění děložního čípku. Každý rok je v ČR tento druh rakoviny diagnostikován přibližně 800 pacientkám. A každý den na tuto chorobu u nás jedna z nich zemře. Přitom díky moderní medicíně by tato zákeřná onkologická nemoc nemusela vůbec existovat. Ověřte si na následujících řádcích, jestli nemáte o tomto onemocnění některé chybné informace!

Mýtus 1: Na rakovinu jsem ještě moc mladá

Spousta mladých žen má pocit, že se jich rakovina ještě nemůže týkat. Nejčastěji se ženy s lidským papilomaviry (HPV), které způsobují nádory děložního čípku, setkávají v mládí. Lékaři uvádí, že vývoj onemocnění od tzv. přetrvávající infekce přes přednádorové stavy až ke zhoubnému nádoru trvá cca 10-15 let, což odpovídá nejvyššímu výskytu zhoubného nádoru okolo 35. roku života. "Léčil jsem ale pacientku, které bylo 17 let," uvádí přední český onkogynekolog prof. MUDr. David Cibula, CSc. "Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu nádorového onemocnění děložního čípku je včasná diagnóza. Raná stadia onemocnění jsou zpravidla bez příznaků, proto je zásadní, aby se ženy pravidelně účastnily každoročních preventivních prohlídek u gynekologa, kde lze onemocnění odhalit a zahájit včas léčbu," dodává.

Mýtus 2: Měla jsem jen jednoho sexuálního partnera, takže se mne tato nemoc netýká

Za toto onemocnění způsobené sexuálně přenosnou infekcí se mnoho žen stydí a raději o něm nemluví. "Vyšší počet sexuálních partnerů u ženy nebo u jejího partnera je skutečně rizikový faktor. To ale neznamená, že nemůže onemocnět žena, která měla jednoho partnera," vysvětluje prof. Cibula. Nemůžete si být totiž jistá, že váš sexuální partner není právě přenašečem nebezpečných typů HPV 16 a 18, které karcinom způsobují nejčastěji. Navíc HPV je velmi rozšířený virus, se kterým se v průběhu života setká až 80 % z nás.

Mýtus 3: Už mám děti a stálého partnera, nemůžu se nakazit

Karcinom děložního čípku se rozvíjí velmi nenápadně a po mnoho let. Tudíž to, že máte stálého partnera (nebo ho dlouhodobě nemáte vůbec) vás před tímto zhoubným onemocněním neochrání. "Pravidelných kontrol u gynekologa s rostoucím věkem ubývá. U žen ve zralém věku se zvyšuje výskyt onemocnění, která se zachytí až v pokročilém, nevyléčitelném stádiu. Jsou to ženy, které si myslí, že už se jich gynekologická péče netýká, že už porodily, jsou po menopauze, anebo už nestřídají partnery," varuje prof. Cibula.

Mýtus 4: Můj gynekolog mi pravidelně provádí cytologický stěr, takže jsem 100% v pořádku

Cytologie je již 50 let stará diagnostická metoda, která dokáže odhalit až rakovinné změny na buňkách vzniklé jako následky infekce rizikovými kmeny HPV. A to už může být pozdě. Polovina pacientek totiž přijde s pokročilým stadiem onemocnění, na které většina z nich zemře. A z této poloviny zhruba polovina chodí na pravidelné kontroly, a přesto nádor není rozpoznaný. Nehledě na to, že ženy přijdou s nádorem, nikoli s přednádorovým stavem.Modernější HPV DNA test je citlivější a odhalí už přítomnost infekce lidským papilomavirem. Spolehlivost testu ověřuje česká studie LIBUSE, která nashromáždila unikátní data o výskytu vysoce rizikových genotypů HPV. "Test prokazující původce rakoviny - infekci lidským papilomavirem (HPV), je schopen diagnózu přednádorových změn stanovit s vyšší přesností a zároveň o několik let dříve než cytologie. O test je možné gynekologa požádat," říká hlavní odborný garant studie prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví také v srpnu tohoto roku oznámilo, že by měl tento test být od roku 2021 hrazen ze zdravotního pojištění všem ženám ve věku 35 a 45 let.

Mýtus 5: Očkování proti HPV je nebezpečné a mohu po něm onemocnět.

Tento mýtus podporují aktivity různých antivakcinačních skupin, které nemají žádné vědecké důkazy, ale působí velmi sugestivně. S HPV se setká téměř 80 % populace, ale většinu infekcí eliminuje imunitní systém sám. "Na rozdíl od většiny jiných nádorových onemocnění máme u karcinomu děložního čípku výjimečnou možnost předejít jeho vzniku. Původcem většiny nádorů je infekce lidským papilomavirem, proti kterému je možné očkovat jak ženy, tak muže," říká prof. Cibula. Očkování je nepovinné, ale dívkám a chlapcům mezi 13. a 14. rokem ho hradí pojišťovna. V roce 2012 bylo dle údajů ÚZIS očkováno skoro 76 % tehdy třináctiletých dívek, o pět let později už jen 63 procent a v roce 2020 pouze 60 %. Přitom v případě vysoké proočkovanosti celé populace by toto zhoubné onemocnění mohlo úplně vymizet.

HPV vakcína je jednou z nejbezpečnějších vakcín, máme na to klinická data. Při uvedení vakcíny na trh musí být vždy provedena velká klinická studie, mluvíme tedy o tzv. Evidence based medicine neboli medicíně založené na vědeckých poznatcích. V případě jedné z vakcín bylo 11.000 žen randomizováno neboli náhodně rozděleno, do dvou skupin, jedna skupina dostala vakcínu, druhá placebo. Skupina s placebem nevěděla, že nedostává vakcínu. Výskyt nežádoucích účinků, včetně alergických reakcí nebo manifestace autoimunitního onemocnění, byl stejný v obou dvou skupinách. Může se tedy stát, že po aplikaci vakcíny se reakce vyskytne, jenže ona se vyskytuje s určitou pravděpodobností i v normální populaci. Když obě skupiny, tedy s očkováním a bez očkování srovnáme, tak riziko onemocnění je stejné.

Mýtus 6: Je mi 40, už nemá smysl se nechat očkovat.

Očkování proti HPV virům poskytuje největší ochranu u mladých dívek - více než 90 %. Ale i u zralých žen je ochrana stále vysoká, očkování dokáže snížit pravděpodobnost výskytu rakoviny až o 50 %. Snížit riziko toho, že nastane závažný problém, který může ohrozit váš život, stále stojí za to, nemyslíte? Své o tom ví také vyléčená pacientka paní Vlaďka Erbová: "Stejně jako je nám ženám přirozená péče o vlastní zevnějšek, měly bychom dbát i na pravidelnou zdravotní prevenci. Osobně jsem poznala několik žen, které potkalo některé z onkologických onemocnění, stejně jako mne. Mezi ně patří i rakovina děložního čípku, které je možné téměř ve všech případech předejít - to je myslím zásadní informace pro všechny ženy, maminky a jejich dcery. Nesmíme oddalovat preventivní prohlídky u gynekologa, protože jen při nich je možné včas zachytit vznikající onemocnění. Také bychom všechny měly vědět, že rakovina děložního čípku je jediný typ nádoru, proti kterému existuje očkování. Takovou ochranu svých dětí by neměl podcenit žádný rodič. Proto jsem i já nechala očkovat svoji dospívající dceru stejně jako sebe, a plánuji také očkování syna. Je důležité myslet na zdraví celé rodiny."

Milí přátelé, podívejte se na toto silné video, kde vystupují pacientky s karcinomem děložního hrdla a profesor MUDr. Jiří Sláma. Natočila ho firma ROCHE ve spolupráci s Pacientskou organizací VERONICA. Pro spuštění videa klikněte na obrázek

WHO, světová zdravotnická organizace: WHO má jednu ze svých priorit eradikaci, tedy vymýcení, zhoubného onemocnění děložního hrdla. Paní doktorka Elena Fidarová z WHO na kongresu Evropské onkogynekologické společnosti (ESGO) v Athénách řekla: "Máme ambiciózní plán. Během následujících deseti let, tedy v letech 2020-2030, chceme zvýšit proočkovanost dívek proti HPV na 90%. Toto opatření plus dva screeningy HPV DNA testací v životě ženy budou stačit k tomu, aby se z karcinomu děložního čípku celosvětově stalo raritní onemocnění."

SUKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, zveřejňuje na svých stránkách veškeré klinické studie, které jsou jím schválené a provádí se v České republice.

Pod seznamem klinických studií naleznete také pracoviště, které jsou do studie zapojeny, a kde, pokud splňujete přísná indikační kritéria, do studie můžete vstoupit. Pro zjednodušení jsme pro vás rovnou zvolili diagnozu, abychom vám usnadnili hledání jednotlivých studií

Karcinom děložního hrdla neboli zhoubné onemocnění děložního čípku

Milí přátelé, 

stáhněte si zde edukační brožuru o zhoubném onemocnění děložního hrdla. Je určena jak pacientkám, tak jejich příbuzným a kamarádům. Dočtete se v ní o léčebných modalitách tohoto onemocnění.