EDUKAČNÍ MATERIÁLY

Milí přátelé,

s potěšením vám prezentujeme další osvětovou brožuru o genetické mutaci BRCA 1 a BRCA2, jejíž autorem je profesor Michal Zikán, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky nemocnice Na Bulovce. Postupně jej rozešleme na všechna onkogynekologická centra. Ke stažení pro vás je zde pod obrázkem:

Milí přátelé,

na světě jsou nové edukační letáky- tentokrát vysvětlující pacientům, jejich rodinám a široké veřejnosti pojmy jako je diagnostika zhoubného onemocnění vaječníků a děložního hrdla, léčba obou onemocnění, možnosti gynekologického screeningu nebo očkování proti HPV. Vznik letáku iniciovala skupina ENGAGe, Evropská pacientská organizace a pro české prostředí jej zrevidovali pan docent Halaška a pan doktor Kocián, oba špičkové onkogynekologové. V letáku tak najdete skutečně aktuální informace založené na evidenci a nejnovějších medicínských poznatcích.

Přátelé, pod hlavičkou ESGO (Evropská společnost gynekologické onkologie) a ENGAGe (Evropská pacientská organizace), ve spolupráci s Nadačním fondem Hippokrates, vznikla unikátní série edukačních letáků pro onkogynekologické pacientky. V dotazníkovém průzkumu se ukázalo, že pacientkám se závažným onemocněním nejvíce chybí informace o výživě a pohybové aktivitě, o sexuálním zdraví nebo paliativní péči. Proto jsme oslovili odborníky z daných specializací a požádali je o vytvoření brožur, jejichž obsah se bude zakládat na tzv. Evidence based medicine, tedy medicíně založené na informacích z odborné literatury a nejnovějších věděckých poznatcích. Pokud se léčíte či pracujete v Onkogynekologickém centru, kde letáky nemáte k dispozici, napište prosím na info@pacientska-organizace.cz tisková data, abyste si je mohli sami vytisknout.

Zde jsou pro vás oba materiály k dispozici v náhledovém pdf ke stažení:

Lidé se zhoubným onemocněním a jejich blízcí mnohdy neví, na co mají v nemoci nárok. Průvodcem jim může být již 3. doplněné vydání Psychosociálního minima.

Onkologické onemocnění je mnohdy zavalující, trvá dlouho a není jednoduché se v jeho průběhu správně orientovat. Často ani není jasné na koho se s čím obracet. To je jen pár obtíží, se kterými se lidé s rakovinou i jejich blízcí potýkají.

Amelie jim vychází již po třetí vstříc vydáním dvanácti tisíc kusů brožury Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Zelený sešit formátu A5 přináší na šedesáti stránkách řadu příběhů, konkrétních informací, kontaktů a vzorů pro řešení různých situací spojených se životem s rakovinou.

"Dlouhá a náročná léčba onkologického onemocnění člověka obvykle přivádí do velkého tlaku, připravuje ho o jistotu a stabilitu. Důsledky to pak má na sebevědomí, komunikaci, finanční situaci rodin i jednotlivců a často člověka dostává i do určité izolace. Příklady a informace v brožuře tyto hendikepy mohou snížit," říká Michaela Čadková Svejkovská, jedna z autorek publikace. "Nezanedbatelnou předností brožury je aktuálnost a použitelnost informací, ať už je člověk nebo blízký v jakékoli fázi života se závažným onemocněním," doplňuje Šárka Slavíková, spoluautorka a vedoucí reedice.

Link ke stažení brožury je zde:

https://www.amelie-zs.cz/brozura-onko/