Naše milá pacientka a členka Pacientské rady Eva Skalická přednášela na konferenci pro lékaře  zkušenosti se zhoubným onemocněním vaječníků a nosičstvím genetické mutace BRCA. Jsme moc pyšní!

Rozhovor klinické genetičky se zdravou nosičkou mutace v genech BRCA 1. 

Další geny asociované s rizikem karcinomu prsu a vaječníků

Zde na stránkách pacientské organizace Veronica jsou k dispozici materiály ke genetickému testování žen s možností vrozené dispozice ke karcinomu prsu a vaječníků a doporučené prevence pro ženy se zjištěnými mutacemi v genech BRCA1 a BRCA2.

U některých žen jsou ale v rámci genetického vyšetření detekovány mutace v jiných genech.

Ne vzácně se jedná o geny ATM, PALB2 a CHEK2. I pro nosičky mutací v těchto genech jsou vypracována doporučení ke sledování a preventivním opatřením.

Gen PALB2

Pro nosiče jedné zárodečné mutace v genu PALB2 je riziko onemocnění nádorem ve srovnání s běžnou populací až 5-6x vyšší pro karcinom prsu, 2,9x vyšší pro karcinom vaječníků a 2,4x pro karcinom slinivky břišní. Těmto hodnotám odpovídá pravděpodobnost celoživotního rizika vzniku karcinomu prsu u žen 40-60%, u mužů ~1%, vzniku karcinomu vaječníků ~5% a vzniku karcinomu slinivky břišní 2-10 %

Gen ATM

Pro nosiče jedné zárodečné mutace v genu ATM je riziko onemocnění nádorem ve srovnání s běžnou populací 2- 4x vyšší pro karcinom prsu, 4,2x vyšší pro karcinom slinivky břišní, 3x vyšší pro karcinom žaludku a 2,6x vyšší pro karcinom prostaty. Těmto hodnotám odpovídá pravděpodobnost celoživotního rizika vzniku především duktálního karcinomu prsu u žen 15-40%, karcinomu slinivky břišní 5-10%, karcinomu žaludku 3% a karcinomu prostaty 30%.

Gen CHEK2

Pro nosiče jedné zárodečné mutace v genu CHEK2 je riziko onemocnění nádorem ve srovnání s běžnou populací až 2,5 – 4x (při pozitivní RA) vyšší pro karcinom prsu, ~2,5x vyšší pro karcinom prostaty. Těmto hodnotám odpovídá pravděpodobnost celoživotního rizika vzniku karcinomu prsu u žen 25-40%, u mužů ~1% a vzniku karcinomu prostaty 20 - 30%.

Nosičky mutací v těchto genech jsou sledovány v preventivních onkologických ambulancích. Součástí genetické zprávy je krom podrobné informace o rizicích i plán prevence.

Preventivní mastektomie (odstranění prsní žlázy) se standardně nabízí nosičkám mutace v genu PALB2, kterým je též doporučena preventivní salpingo-ooforektomií (odstranění vaječníků a vejcovodů).

U genů ATM a CHEK2 je preventivní mastectomii možno zvážit v kontextu dalších okolností (rodinné anamnézy, nálezu na prsou), preventivní salpingo-ooforektomií indikována není.

Popsána je řada dalších genů se zvýšeným rizikem karcinomu prsu/vaječníků, ty jsou však detekovány mnohem vzácněji.

Mezi geny, u kterých je dávána ke zvážení preventivní mastektomie je gen CDH1, PTEN, TP53, v případě pozitivní rodinné anamnézy i u genů NF1, RAD51C, RAD51D, STK11. Dalšími geny asociovanými se zvýšeným rizikem karcinomu prsu, ale bez doporučované mastektomie, jsou geny FANCA, FANCC, BRIP1, FANCM, RAD51C, XRCC.

Geny s rizikem karcinomu ovaria s doporučenou preventivní salpingo-ooforektomií jsou BRIP1, EPCAM, MLH1, MSH2, RAD51C, RAD51D, STK11, v případě pozitivní rodinné anamnézy je tato preventivní operace doporučena i nosičkám mutací v genech MSH6 a PMS2.

Součástí zprávy z genetického vyšetření by vždy měl být popis asociovaných rizik a doporučených preventivních opatření. Pokud jde o významná rizika (u karcinomu prsu riziko vyšší než 20%), samozřejmostí je uvedení kontaktu na preventivní onkologickou ambulanci. U genů s nižším rizikem může dispenzarizace probíhat cestou praktického lékaře/gynekologa.

Na webových stránkách onkogenetika.cz jsou rizika a postupy doporučené prevence nádorových onemocnění pro nosiče dědičných patogenních variant v jednotlivých predispozičních genech. Aktuálně jde o doporučení pro nosiče mutací v genech BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2 a PALB2 genu. Postupně budou přidávány informace pro další geny. Doporučení budou pravidelně aktualizována dle recentních poznatků. Tzn. že aktuální doporučení se mohou lišit od těch uvedených ve starších zprávách pacientů.

Doporučení jsou vypracována pracovní skupinou Onkogenetiky Společnosti

za správnost ke květnu 2023: MUDr. Věra Krutílková, klinický genetik

Paní primářka Martina Zimovjanová hovoří na našem videu o péči o zdravé nosičky genetické mutace BRCA.

Váháte, zda jít na preventivní operaci, když jste nosičkou genetické mutace BRCA? Podívejte se na video s paní Líbou, třeba vám pomůže v rozhodování. Krásný den!

Genetická mutace BRCA1 a BRCA2

Námi iniciovaná reportáž, tentokrát na televizi SEZNAM o rakovině vaječníků a genetické mutaci BRCA s prof. Davidem Cibulou, RNDr. Janou Soukupovou a pacientkou Caroline. Děkujeme!

Fantastická doporučení od Evy Skalické, nosičky genetické mutace BRCA, která nedávno prodělala preventivní  mastektomii. Pod videem naleznete detailní nákres střihu.

"Každý rok vznikne cca 500 karcinomů prsu a vaječníku u BRCA pozitivních žen , které by vůbec vzniknout nemusely. V ČR je cca 13.000 nositelek a nositelů mutací genů BRCA1/2"

13. komnata zpěvačky Radany Labajové, v které hovoří mj. o genetické mutaci BRCA. V dokumentu vystupuje také prof. MUDr. Michal Zikán, prof. MUDr. Andrej Sukop a tajemnice pacientské organizace Veronika Cibulová . Pro spuštění dokumentu klikněte prosím na obrázek

Milí přátelé, nejnovější článek o genetické mutaci BRCA naleznete nově v časopise Sedmička

Leták, jehož autorem je profesor Michal Zikán, přední odborník na problematiku genetické mutace BRCA1/2, si můžete stáhnout zde. Naleznete v něm informace o tom, kdy byste měla být otestovaná klinickým genetikem nebo kdy stoupá vaše riziko onemocněním zhoubným nádorem vaječníků a prsů. 

Milí přátelé, 

napadá vás někdy, jak problematiku genetické mutace BRCA vnímají muži? Poslechněte si, jak prožíval manžel paní Lucie informaci o tom, že je jeho žena BRCA1 pozitivní. Unikátní zpověď manželů Mikuláškových o tom, co jim daly a vzaly profylaktické operace a jak složitou situaci zvládli s malými dětmi. 

Milí přátelé,

natočili jsme pro vás video s maminkou tří dětí a zároveň nosičkou dědičné zátěže v podobě BRCA2. Má za sebou jednu z doporučených preventivních operací, poslechněte si prosím její příběh. Paní magistře Budíkové srdečně děkujeme za pomoc při důležité osvětě. 

Milí přátelé, zaposlouchejte se prosím do slov paní inženýrky Lucie Mikuláškové, která je zdravou nosičkou genetické mutace BRCA1 a postoupila preventivní operace, aby dramaticky snížila riziko závažného onemocnění karcinomu prsu a vaječníků a vejcovodů.

Milí přátelé,

s přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky Na Bulovce, prof. MUDr. Michalem Zikánem, Ph.D., jsme pro vás natočili sérii edukačních videí o genetické mutaci BRCA 1 a BRCA 2. Jsou rozdělené do 10 dílčích videí podle jednotlivých témat. Věříme, že se pro vás stanou vynikajícím zdrojem komplexních informací o této problematice.

Zhoubné gynekologické nádory v souvislosti s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2  

Jak zjistím, kdo má dědičnou dispozici? 

 Jak probíhá genetické vyšetření?   

 Co znamená BRCA 1 nebo BRCA 2 pozitivita 

Opatření při potvrzené genetické dispozici   

Riziko onemocnění v závislosti na věku 

 Procento lidí s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2 v populaci      

Pravidla genetického vyšetření a komerční testování 

Doporučení pro ženy s verifikovanou mutací BRCA 1 a BRCA 2    

Specializované ambulance 

Testování na genetickou mutaci BRCA1 a BRCA2 je indikováno u ženy, která:

  • Má zhoubné onemocnění prsu a je jí méně než 45 let, i když se v rodině žádný nádor dosud nevyskytl
  • Má karcinom vaječníků bez ohledu na věk nebo rodinnou zátěž
  • Má oboustranný nádor prsu, první do 50 nebo oba do 60 let
  • Má karcinom prsu a slinivky v jakémkoliv věku
  • Má tzv. triple negativní karcinom nebo medulární karcinom prsu a je jí méně než 60 let
  • Má karcinom prsu a její 2 příbuzní také
  • Má karcinom prsu a její jedna přímá příbuzná také, přičemž alespoň jedna do 50 let nebo obě do 60 let
  • Má karcinom prsu a jeden přímý příbuzný má karcinom vaječníků nebo karcinom slinivky nebo karcinom prsu triple negativní či medulární nebo karcinom prsu u muže nebo high-grade/primárně metastatický karcinom prostaty


MUDr. Lukáš Dostálek, který sepsal tato doporučení, ještě doplňuje: vyšetření indikuje klinický genetik, rozhodnutí je přísně individuální; 

zdroj: NCCN Guidelines: Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian and Pancreatic; Version 1.2020; Dec 4 2019