Milí přátelé, na toto video jsme velmi pyšní, pan profesor Radek Špíšek, ředitel české biotechnologické firmy SOTIO,  v něm vysvětluje princip imunoterapie u onkologických pacientů.

Imunoterapie

Česká republika se letos jako 29. země na světě připojila k Indexu připravenosti na léčbu rakoviny (Index of Cancer Preparedness), který je součástí globálního projektu World Cancer Initiative prestižního časopisu The Economist. Stalo se tak symbolických 50 let poté, co v roce 1971 vyhlásil tehdejší americký prezident Richard Nixon tomuto onemocnění válku. Iniciátory zapojení Česka do nezávislé analýzy analytické divize Economist Impact týdeníku The Economist byly společnosti PPF a SOTIO. Ty také uspořádaly 30. listopadu 2021 v Praze vědeckou konferenci na téma Onkologická péče v České republice. Konference se konala pod záštitou České onkologické společnosti a České imunologické společnosti. Kromě českých kapacit na konferenci vystoupili také přední světoví odborníci prof. George P. Canellos a Dr. Lorenzo Galluzzi, Ph.D. Srdečně děkujeme pořadatelům za možnost použít záznam přednášky Dr. Lorenzo Galluzziho na téma imunoterapie pro edukaci našich pacientů a laické veřejnosti.