Vítá vás pacientská organizace VERONICA, jste zde správně!

Pacientská organizace Veronica sdružuje pacientky s karcinomem endometria, vulvy, vaječníků, děložního hrdla a ženy s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2 . 

             Co pro vás můžeme udělat?

Přijďte si osobně popovídat

Termín dalšího setkání je 2. března 2020 sejdeme se v knihovně na gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze, 

Apolinářská 18. Od koučky, Mgr. Ivany Novotné, se dozvíte,  jak o sebe pečovat v době nemoci i po ní. Účast je zdarma.

Hlašte se na info@pacientska-organizace.cz

Fotky z našich setkání →

Pošlete nám email nebo se začtěte do zkušeností jiných pacientek

Příběhy plné naděje a dobrých konců


Začtěte se zde →

Pomáhejte s námi


Chcete se aktivně zapojit do našich aktivit? Skvělý nápad! Pomáhat hřeje!


Co můžete udělat pro ostatní →